meny

2013 blir et null-år i reklamemarkedet

 2013 blir et null-år i reklamemarkedet

 IRMs nye prognose for 2013 viser at forventningene i reklamemarkedet er reduserte og 2013 blir til et nullvekstår.

I år beregnes veksten i reklamemarkedet til minus 0,1 prosent, og markedet forventes å omsette for 19,4 milliarder kroner. Dette betyr en nedgang i forhold til den forrige prognosen, framfor alt på grunn av den svake utviklingen for dagspressen.

Vekstvinnerne i 2013 blir internett, TV, radio og innstikk i dagspresse. Også utendørsreklame forventes en svak vekst i 2013.

- De trykte mediene kommer fortsatt til å få en svak utvikling, sier Madeleine Thor, daglig leder hos IRM, og legger til at nedgangen kan begrunnes ut fra endrede konsumvaner.  Det tyder også på endring i preferanser blant annonsørene.

Prognose for det norske mediemarkedet i 2013. Utvikling pr mediekanal i Q1 2013 - Q4 2013. Inkluderer tall for 2010-2012.  27 sider.

Kjøp rapporten her