meny

Nyheter

Siste nyheter:

Årsrapport 2019

2020-05-25

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2019” gir en oversikt over reklameåret 2019. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. I 2019 omsatte reklameinvesteringene samlet sett (inklusive sponsing* og event marketing**) 29,3 milliarder kroner, hvilket betyr en økning på 2,7% s...

Les siste nytt

Medieinvesteringene i Norge snur til negativ vekst i løpet av første kvartal

2020-05-19

I løpet av første kvartal i 2020 snur medieinvesteringene i Norge til negativ vekst. Tapet var 4,0% i forhold til samme kvartal i fjor. Salget utg...

Les mer

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose

2020-03-17

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose for medieinvesteringene i 2020. Det er nå er betydelig usikkerhet rundt den økono...

Les mer

Nytt all-time-high år for reklameinvesteringene

2020-02-28

2019 var et nytt all-time-high år for reklameinvesteringene som nå er på 20,8 milliarder kroner. Veksten i året ble 1,9% i forhold til forrige år....

Les mer

Norske influencere selger spons og reklame for 290 millioner

2020-01-07

For første gang presenterer IRM en undersøkelse av salg innen influencer marketing i Norge. Influencer marketing er en samlebetegnelse på markedsfø...

Les mer

Internasjonale annonsemarkeder økte med 7,6% i 2018

2019-12-13

IRM presenterer i dag utviklingen i de internasjonale annonsemarkedene i 2018. De internasjonale annonsemarkedene hadde en vekst på 7,6% i 2018 sam...

Les mer

Prognose 2019 og 2020 nedjustert

2019-11-27

IRMs prognose for 2019 er revidert nedover, og veksten i løpet av året ligger nå på 2,1% i forhold til 2018. Den generelle konjunktursituasjonen fo...

Les mer

Reklameinvesteringene økte med 1,8% i det tredje kvartalet i 2019

2019-11-11

Reklameinvesteringene økte med 1,8% til 4,7 milliarder kroner i det tredje kvartalet i 2019. I første halvåret så vi en litt forsiktigere utvikling...

Les mer

Positive growth on the Nordic advertising market in first half of 2019

2019-10-24

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market January-June 2019” which illustrates ad spend development in the Nordic markets dur...

Les mer

Prognose for 2019 nedjustert

2019-09-11

De generelle reklametrendene er uforandrede, men investeringen utviklet seg svakere enn forventet i Q2 og det drar ned årsprognosen.

Les mer

Andre kvartal: +1,8%

2019-08-27

Reklameinvesteringen økte med 1,8% til 5,3 milliarder kroner i det andre kvartalet i 2019. Internett, utendørsreklame og kino viser fortsatt positi...

Les mer

Ny prognose: 2020 fortsatt økning

2019-06-10

IRMs prognose for 2019 er oppjustert til +3,2%, men revideringen beror først og fremst på oppjustering i to enkeltkategorier. Den underliggende tre...

Les mer

Første kvartal: +2,7%

2019-05-21

Reklameinvesteringen økte med 2,7% til 5,05 milliarder kroner i det første kvartalet i 2019.

Increasing ad spend across the Nordics

2019-05-09

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market 2018” which illustrates ad spend development in the Nordic markets during the past year. During 2018, ad revenues increased across all four Nordic markets. Aggregated Nordic advertising investment increased by 4.7% (fixed 2018 exchange rate) and amounted to €8.6 billion*.

Les mer

Årsrapport 2018

2019-04-04

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2018” gir en oversikt over reklameåret 2018. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring.

Les mer

All-time-high på reklamemarkedet 2018-2019

2019-03-28

IRM presenterer idag, på MBLs talldag, oversikt over medieinvesteringer i 2018 og en prognose for 2019. Totale reklameinntekter i 2018 ble nesten 20,4 milliarder kroner, noe som innebærer et nytt all-time-high og den gode trenden fortsetter i 2019.

Les mer Nedlasting

Prognose 2019 +2,8%

2019-03-05

Prognosen for reklamemarkedet totalt for 2019 er noe oppjustert fra +2,6% til +2,8%.

Q4 årets sterkeste kvartal

2019-02-19

Reklameinvesteringen i Norge økte med over 3% i det fjerde kvartalet i 2018, noe som gjør det til årets sterkeste kvartal. Samlet for 2018 økte rek...

Les mer

Internasjonale annonsemarkeder 2017

2018-12-13

IRM presenterer i dag utviklingen i de internasjonale annonsemarkedene i 2017. De internasjonale annonsemarkedene hadde en vekst på 4,8% i 2017 sam...

Les mer

Prognosen for reklamemarkedet 2019: vekst på 2,6%

2018-12-05

Prognosen for reklamemarkedet totalt for 2018 er uforandret sammenliknet med den forrige rapporten, og lander på en vekst på 2,1%. Markedet ser der...

Les mer

+2,2% i tredje kvartal 2018

2018-11-13

Reklameinvesteringen i Norge økte med 2,2% i det tredje kvartalet i 2018, noe om er i linje med det første halvåret og litt svakere enn utviklingen i 2017.

Les mer

The Nordic Advertising Market January-June 2018

2018-10-25

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market January-June 2018” which illustrates ad spend development in the Nordic markets during the first half of 2018.

Les mer

Ny prognose 2018: noe opprevidert til +2,1%

2018-09-11

Prognosen for reklamemarkedet i 2018 er noe opprevidert til en økning på 2,1%. Annonseinvesteringene beregnes dermed nå 20,2 milliarder kroner.

Les mer

Andre kvartal +2,2%

2018-08-20

De samlede reklameinvesteringene økte med 2,2% i andre kvartal sammenliknet med tilsvarende i 2017, og samlet sum ble ca 5,2 milliarder kroner. Det...

Les mer

Nordic ad spend increases 5.3%

2018-06-19

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market 2017” which illustrates ad spend development in the Nordic markets during 2017. Dur...

Les mer

Ny prognose: Utsiktene for 2019 er en fortsatt økning

2018-06-11

Prognosen for 2018 er totalt sett helt uendret med en økning på 1,7%. Markedet forventes å sirkulere rundt 20,1 milliarder kroner. Utsiktene for 20...

Les mer

Første kvartal +2%

2018-05-14

Reklameinvesteringene i årets første kvartal ble totalt drøye 4,9 milliarder kroner, som er en økning på 2% sammenliknet med det første kvartalet i...

Les mer

IRM:s Årsrapport: Norsk Reklamemarked 2017

2018-04-12

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2017” gir en oversikt over reklameåret 2017. IRMs store reklamekake – de totale rekla...

Les mer

Reklamemarkedet i pluss 2018

2018-03-07

De totale reklameinntektene i 2017 var på 19,7 milliarder kroner, det er 2,9% mer enn i 2016. Samlet sett for 2018 forventes reklamemarkedet å omse...

Les mer Nedlasting

Reklameinvesteringene for 2017 er klar

2018-02-14

Totalt ble reklameinvesteringene for 2017 19,3 milliarder kroner. Reklameinvesteringene økte med 2,9% mot 2016. Flere kategorier viser god vekst i...

Les mer

Internasjonale annonsemarkeder 2016

2017-12-13

IRM presenterer i dag utviklingen i de internasjonale annonsemarkedene i 2016. De internasjonale markedene hadde en vekst på 6,1% i 2016 sammenlign...

Les mer

Oppjustert prognose for Q4 2017 og 2018

2017-11-28

IRM har revidert opp prognosen for Q4 2017. Dette som følge av et sterkt resultat i Q3 samt gode markedsindikasjoner framover. Samlet sett for 2017...

Les mer

Nesten +5% i tredje kvartal

2017-11-07

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 4,5 milliarder kroner i det tredje kvartalet i 2017, noe som er en vekst på nesten 5% mot samme kvartal i 2...

Les mer

Nordic Advertising Market January-June 2017

2017-10-27

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market January-June 2017” which illustrates ad spend development in the Nordic markets dur...

Les mer

Ny Prognose: Det norske medie- og reklamemerkedet i 2017-2018

2017-09-13

IRM har revidert opp prognosen for 2017. IRM bedømmer at den samlede veksten i 2017 til 0,9% sammenlignet med 2016. Det er lovende for markedsutvik...

Les mer

Flat utvikling i Q2

2017-08-28

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 5 milliarder kroner i det andre kvartalet i 2017, noe som er en mer eller mindre flat utvikling mot samme kv...

Les mer

Nordic ad market 2016

2017-06-19

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market 2016” which illustrates ad spend development in the Nordic markets during 2016. Dur...

Les mer

Prognose 2017 opprevidert, 2018 forsatt vekst

2017-06-12

IRM har revidert opp prognosen for 2017 fra -0,4% til + 0,6%. Denne oppjusteringen beror i stor grad på de sterke resultatene i første kvartal på +...

Les mer

IRM overtar innsamling og produksjon av den danske reklamemålingen

2017-06-01

Partene bak Reklamemarkedet i Danmark – Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation – har valgt å la IRM – Institutet för Reklam- oc...

Les mer Nedlasting

+3,2% i første kvartal

2017-05-22

Den positive veksten som ble påbegynt i det fjerde kvartalet har akselerert i starten av 2017. Veksten i første kvartal lander på 3,2% og gir en to...

Les mer

Nordic Programmatic Market

2017-05-11

IRM has for the first time consolidated Nordic data in order to determine the size of the Nordic programmatic market.

Les mer

IRM Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2016

2017-04-26

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2016” gir en oversikt over reklameåret 2016. IRMs store reklamekake – de totale rekla...

Les mer

Prognose for mediemarkedet helåret 2017 noe opprevidert

2017-03-07

IRM:s prognose for mediemarkedet i helåret 2017 er en tilbakegang på 0,4% noe som er en marginal forbedring sammenliknet med -0,7% i den prognosen...

Les mer

Fjerde kvartal 2016: Endelig på pluss

2017-02-14

IRM:s kvartalsrapport viser at reklameinvesteringene økte med 1,6% i det siste kvartalet i 2016. Totalt for helåret 2016 gikk reklameinvesteringene...

Les mer Nedlasting

IRM:s nye prognose for 2016 er en tilbakegang på 3,3%

2016-11-28

IRM:s nye prognose for mediemarkedet i helåret 2016 er en tilbakegang på 3,3% i forhold til 2015. Dette er en mindre nedrevidering i forhold til f...

Les mer

Akselerert tap i Q3

2016-11-14

Det tredje kvartalet viser et akselerert tap for reklamemarkedet sett i forhold til første halvår. Totalt sett ble det investert 4,3 milliarder kro...

Les mer

Nordic Ad Spend Jan-Jun 2016

2016-10-21

IRM has now published the report "The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016" which describes Nordic ad spend development during the first half of...

Les mer

Ny prognose for mediemarkedet med mindre nedrevidering

2016-09-14

IRMs prognose for mediemarkedet i helåret 2016 er en tilbakegang på 2,8% i forhold til 2015. Dette er en mindre nedrevidering i forhold til forrige...

Les mer

Minsket nedgang i andre kvartal

2016-09-01

Den svake utviklingen som er notert på reklamemarkedet fortsetter inn i det andre kvartalet i 2016. Men nedgangen er noe mindre enn i det første kv...

Les mer

Denmark shows best ad spend growth in the Nordics

2016-06-17

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market 2015” which depicts ad spend development in the Nordic markets during 2015. In Denmark, development has shifted from the negative gowth of the past couple years to an increase of 3.1% which is the highest growth rate in the Nordic region.

Les mer

IRM prognose 2016 nedrevidert

2016-06-08

IRM:s prognose for mediemarkedet i helåret 2016 er nedrevidert til -2,4%.Mediemarkedet er fortsatt sterkt preget av omstillingen fra trykte til dig...

Les mer

Medieinvesteringene i første kvartal: De tøffe tidene fortsetter

2016-05-19

Totale reklameinntekter i første kvartal ble 4 639 millioner kroner, noe som er 4,7 prosent lavere enn i første kvartal 2015. Rapporten viser medi...

Les mer

IRM presenterer den første målingen av programmatisk handel i Norge

2016-04-25

Nå er IRMs første rapport om programmatisk handel i Norge klar. Programmatisk annonsehandel omsatte for 512 millioner kroner i 2015, noe som er en...

Les mer Nedlasting

Norsk Reklamemarked: Reklameinvesteringene faller i 2015, stabilisering i 2016

2016-03-07

Tallene for 2015 er klare, og disse ble presentert tidligere i dag sammen med enprognose for 2016, på MBLs talldag av IRM (Institutet för Reklam- o...

Les mer Nedlasting

-2% på reklamemarkedet i 2015

2016-02-24

IRMs kvartalsrapport for det fjerde og siste kvartalet i 2015 publiseres i dag. Veksten på reklamemarkedet for helåret 2015 ble på -2,2% i forhold...

Les mer

Året som helhet kommer å gå i minus

2015-11-26

IRMs prognose for mediemarkedet i fjerde kvartal 2015 og helåret 2016 er stort sett uforandret fra foregående rapport. Mediemarkedet er...

Les mer

Medieinvesteringene tredje kvartal i 2015: Endelig et lite lysglimt

2015-11-10

Medieinvesteringene tredje kvartal i 2015: Endelig et lite lysglimt Etter sju kvartaler med røde tall viser nå utviklingen på reklamemarkedet et ør...

Les mer Nedlasting

Strukturell forandring og svak konjunktur preger reklamemarkedet i 2015-2016.

2015-09-22

IRM presenterer idag en nedrevidert prognose for reklamemarkedet i 2015-2016. I 2015 ventes markedet å gå tilbake med 1,7%, og den samlede omsetnin...

Les mer Nedlasting

Medieinvesteringene i det andre kvartalet i 2015: Markedet viser fortsatt røde tall

2015-09-01

For det sjuende kvartalet på rad er det tilbakegang i mediemarkedet. I andre kvartal i 2015 gikk investeringene tilbake med 2,5 prosent i forhold t...

Les mer Nedlasting

The Nordic Advertising Market in 2014: Finland and Norway show biggest decline

2015-06-17

The Nordic research institute IRM has just presented the report ”The Nordic Advertising Market 2014”. Media investment in the Nordic re...

Les mer

IRMs nye prognose: Bunnen nås i 2015 – lysglimt i 2016

2015-06-09

I dag presenterer IRM en revidert prognose for reklamemarkedet i 2015 og for første gang også en prognose for 2016. For 2015 er forventningene ufor...

Les mer Nedlasting

Medieinvesteringene i det første kvartalet i 2015: De tøffe tidene fortsetter

2015-05-20

For sjette kvartal på rad så går medieinvesteringene tilbake. I første kvartal i 2015 gikk investeringene tilbake med 2,3 prosent i forhold til til...

Les mer Nedlasting

Tøft år på reklammarkedet

2015-04-28

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2014” gir en oversikt over reklameåret 2014. IRMs store rekla...

Les mer

IRMs prognose er totalt sett uforandret

2015-03-18

IRMs prognose for 2015 er totalt sett uforandret fra den forrige prognosen. Markedet spås fortsatt å gå ned med 0,8% i 2015,...

Les mer

Norsk Reklamemarked i 2014: Reklameinvesteringene faller

2015-03-03

Tallene for 2014 klare, og ble presentert tidligere i dag på MBLs talldag av IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik). Statistikken viser at...

Les mer Nedlasting

Nordisk reklamutveckling sämre än Europasnittet

2014-12-12

Nordic Advertising Market Below European Average IRM's report "The International Advertising Market 2013" shows that European advertising investmen...

Les mer

IRM senker forventningene på reklamemarkedet

2014-12-01

I den siste prognosen i 2014 forventes markedet å gå tilbake med 3% i forhold til 2013. Forventningene til 2015 justeres også ned. IRM prognostiser...

Les mer Nedlasting

Reklammarknaden går fortsatt i moll

2014-11-11

Reklammarknaden tappar 4,6 procent under det tredje kvartalet relativt samma period i fjol visar IRM:s senaste kvartalsrapport. Omsättningen skrivs...

Les mer Nedlasting

Negative development for the Nordic advertising market Jan-Jun 2014

2014-10-16

Media investment in the Nordic region amounted to €4.6 billion during the first half of 2014, according to  IRM:s report ”The Nordi...

Les mer

Mørkt på reklamemarkedet i 2014

2014-09-30

Reklameinvesteringene på mediemarkedet forventes å få et større tap i 2014 enn tidligere antatt. Markedet forventes å gå tilbake med 2 prosent i fo...

Les mer Nedlasting

Web-TV lyser opp i et dystert reklamemarked

2014-09-02

Reklamemarkedet går tilbake med 3,8 prosent i det andre kvartalet i 2014 sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2013 – det viser IRMs siste kvartal...

Les mer Nedlasting

Negative development for the Nordic advertising market in 2013

2014-06-17

The Nordic research institute IRM has just presented the report ”The Nordic Advertising Market 2013”. Media investment in the Nordic region amounte...

Les mer Nedlasting

Nedjusterte forventninger for mediemarkedet 2014

2014-06-10

I den reviderte prognosen justerer IRM forventningene ytterligere nedover for mediemarkedets utvikling for resten av 2014. For året som helhet bere...

Les mer Nedlasting

Liten minus i reklamemarkedet i første kvartal

2014-05-13

Mediemarkedet går tilbake med 0,8 prosent i første kvartal 2014 i forhold til tilsvarende kvartal i 2013. Det viser IRMs siste kvartalsrapport. Oms...

Les mer Nedlasting

Norsk Reklamemarked i 2013: Reklameinvesteringenes andel av BNP faller

2014-04-29

Den siste rapporten fra IRM ”Norsk Reklamemarked 2013” gir en oversikt over reklameåret 2013. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvestering...

Les mer Nedlasting

Totale reklameinvesteringene økte

2014-04-29

Den siste rapporten fra IRM ”Norsk Reklamemarked 2013” gir en oversikt over reklameåret 2013. IRMs store reklamekake – de t...

Les mer

2014 fortsatt i pluss for mediemarkedet

2014-03-18

I 2014 beregnes veksten i reklamemarkedet til å bli pluss 0,8 prosent og totalt forventes markedet å omsette for nær 20 milliarder kroner. Dette be...

Les mer Nedlasting

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent

2014-02-25

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent I IRMs kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte for 19,8...

Les mer Nedlasting

Slik blir 2014 på reklamemarkedet: Passerer 20 milliarder

2013-11-26

Reklamemarkedet passerer 20 milliarder i 2014 I dag publiserer IRM sin nye prognose for reklamemarkedet i 2014. Neste år forventes det vekst i rekl...

Les mer Nedlasting

Nå er internett størst

2013-11-05

Nå er internett størst I det tredje kvartalet 2013 var internett for første gang den største reklamekanalen i Norge - og omsatte for i underkant av...

Les mer Nedlasting

Dansk reklamemarkedet viser lysning, men ingen vending i sikte

2013-10-30

Dansk reklamemarkedet viser lysning, men ingen vending i sikte IRMs prognose for det danske mediemarkedet viser at det danske annonseinvesteringene...

Les mer

IRM øker forventningene

2013-09-16

IRM øker forventningene På grunn av det sterke andre kvartalet og signaler fra markedets aktører øker IRM forventningene...

Les mer

Nå har det snudd på reklamemarkedet

2013-08-27

Nå har det snudd på reklamemarkedet I det andre kvartalet i 2013 har vi en vekst på 1,7 prosent i følge IRM:s rapport Norsk Mediestatistikk kvartal...

Les mer Nedlasting

Decline in all Nordic advertising markets 2012

2013-06-19

Decline in all Nordic advertising markets 2012 IRM:s new report "The Nordic Advertising Market 2012" depicts a weakening of the Nordic market. Tota...

Les mer

Mobilmarkedsføringen vokser i rekordfart

2013-05-28

Mobilmarkedsføringen vokser i rekordfart IRM:s nye prognose for reklamemarkedet i 2013-2014 viser at forventningene er noe nedjustert. Men e...

Les mer

Reklamemarkedet fortsetter nedover i første kvartal

2013-05-07

Reklamemarkedet fortsetter nedover i første kvartal  I Norsk Mediestatistikk kvartal 1 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte...

Les mer

Fra liten minus til pluss

2013-04-16

Tallene for Norsk Mediestatistikk 2012: Fra liten minus til pluss  IRMs siste rapport "Det Norske Reklamemarkedet 2012" gir oversikt over rekl...

Les mer

2013 blir et null-år i reklamemarkedet

2013-03-12

 2013 blir et null-år i reklamemarkedet  IRMs nye prognose for 2013 viser at forventningene i reklamemarkedet er reduserte og 2013...

Les mer

Reklamemarkedet taper også i fjerde kvartal 2012

2013-02-14

Reklamemarkedet taper også i fjerde kvartal 2012 Annonseinntektene blir på 5,3 milliarder kroner i det fjerde  kvartalet, noe som...

Les mer