meny

Influencer Marketing i Sverige 2017-2019

 

För andra gången presenterar IRM en kartläggning av omsättningen inom Influencer Marketing i Sverige.

 

Innehåll i urval:

  • Hur mycket omsatte influencer marketing i Sverige under 2017? Hur ser tillväxten ut?
  • Prognos: Investeringen i influencer marketing under 2018-2019
  • IRM delar upp influencer marketing i sponsorship och advertising, vad omsätter och hur utvecklas dessa underkategorier?
  • Vilken andel av mediekakan tar influencer marketing? Lyckas branschen ta andelar på marknaden?

 

 


 

IRM ett oberoende, självfinansierat institut utan vinstintresse med uppdrag att kontinuerligt kartlägga reklam- och mediemarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Mätningarna bygger i grunden på surveymetoden, vilket innebär att aktörerna tillfrågas direkt om deras intäkter.

 

IRM:s kartläggning av influencer marketing är ett led i att förstå strömningarna på reklammarknaden idag. Resultaten syftar till att öka kunskapen kring branschens sammansättning och intäktsstruktur.

 

För att beställa rapporten, vänligen fyll i nedanstående formulär.

 

Rapporten är på svenska och levereras till dig som PDF inom en arbetsdag från beställning.

Pris: 6 500 kr

 

Beställ rapporten