menu

Abonement

 

IRM:s TILBUD:

Database med Dansk ad spending

Reklameforbrugsundersogelsen (RFU) en gang årligt

Halvårsrapport med dansk ad spending

Årlig prognose for de kommende 2 år

To Nordiske rapporter pr. år

En International rapport pr. år

 

PRISER

IRM:s abonnements priser er differentieret - afhängig af reklame/annoncesalg:

Niveau 1: Under 100 mio. 9.900 DKK/År

Niveau 2: 100-300 mio. 14.900 DKK/År

Niveau 3: 300-500 mio. 19.900 DKK/År

Niveau 4: Over 500 mio. Separat forhandling

 

Bemärk, at priserne er gäldende for en separat juridisk enhed. Såfremt koncernaftale önskes, forhandles dette separat med IRM.