menu

TV

Statistik for TV avser broadcast og offentligøres halvårsvis.

 

TV-reklame består af programsponsering, reklamespots og tekst-tv. Der er medtaget kanaler der specifikt har reklamesalg till det danske marked. Web-TV inkluderes i internet.

 

 

Statistikken for TV er indsamlet af IRM.