menu

Trykte Nyhedsmedier

Statistik for trykte nyhedsmedier, dagblade og ugeaviser, offentligøres halvårvis. 

 

Dagblade: Dagblade er publikationer af dagbladskarakter, det bringer alsidig nyhedsformidling – som hverdags-, søndags- og weekendaviser samt andre avislignende blade. Gruppen inkluderer såvel betalte som gratis dagblade.

 

Lokale og regionale ugeaviser: Lokale og regionale ugeaviser er publikationer, der regelmæssigt udsendes gratis til husstande inden for et, eventuelt flere, klart definerede lokalområder/regionale områder.

 

Kategorierne i dagblade og ugeaviser henviser til reklameindtægter fra trykte udgaver, medievirksomhedernes indtægter til digital reklame er inkluderet i den respektive internetkategori.

 

 

Statistikken for trykte nyhedsmedier er indsamlet af Danske Medier. Dagblade offentligøres kvartalsvis, med et kvartals forsinkelse. Ugeaviser offentligøres halvårsvis.