menu

Trykte intressemedia

Statistik for trykte intressemedia offentligøres halvårvis og omfatter købte magasiner, andre magasiner samt fagblade & tidskrifter.

 

Købte magasiner er definieret som annoncebærende ugeblade, månedsmagasiner og kvartalsmagasiner, der sælges i abonnement eller løssalg.

 

Andre magasiner/gratis forbrugermagasiner er typisk annoncefinansierede eller client publishing udgivne og retter sig hovedsageligt mod konsumentmarkedet. De kan være hustandsomdelte, postomdelte efter adresselister, eller fremlagt til benyttelse ("ta' selv"-blade).

 

Fagblade & tidsskrifter bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper, mer branche-, forenings- eller interessefællesskab i bred betydning og giver denne information en selvstændig redaktionel behandling.

 

Statistikken for trykte intressemedia er indsamlet af Danske Medier.