menu

Sponsering

Statistikk for sportsponsering offentliggjort for 2009-2016.

 

Sportssponsering indeholder den samlede værdi af indgåede sponsoraftaler med eksponering på det danske marked. Det være sig penge som værdien af naturalier som tøj, rekvisitter, udstyr, kontorudstyr, trykning af materialer m.v. opgjort i vejledende butikspriser. I undersøgelsen er der ikke taget højde for den helt private form for sponsering. Sponsering af fjernsynsprogrammer er medtaget under TV reklame.

 

Statistikken for sportsponsorering er indsamlet af Danske Medier.