menu

Produktion & Administration

Ufordelte produktions- og administrationsomkostinger offentligøres årsvis.

 

I opgørelsen er Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger estimeret af Danske Medier ud fra reklamebureauernes/produktionsleddets omkostninger.