menu

Internet

Statistik for internet offentligøres årligt. Visse kategorier præsenteres kvartalsvis i Dansk Online Index. Hvis tal ikke er tilgængelige fra Dank Online Index vil IRM estimere tal baseret på markedsinterviews og vurderinger.

 

 

Internet reklame defineres som websites og andre digitale platforme, der har reklamesalg specifikt henvendt til det danske marked.

 

Bannere & Partnerskaber

Kategorien er opdelt i bannere og partnerskaber, men bannere kan også rapporteres separat i underkategorierne til display desktop/mobil ekskl. online video/sociale netværk samt online video og sociale netværk. Bannere er defineret som grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i forbindelse med internetmedieprodukter (f eks på en webside, i en mail eller på mobile platforme) – enten som en fast placering på medieproduktet (sponsoratbannere), på særlige dele af medieproduktet (sektioner) eller på samtlige dele af medieproduktet. Partnerskaber er defineret som annoncørbetalt indhold eller services, som i form, indhold eller funktion er integreret med mediet som eksempelvis en søgetjeneste eller en rubrikannoncetjeneste. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at et banner er fast placeret på en side for eksempel et år ad gangen for at kunne medregnes under Partnerskaber.

 

Online video

Online video er defineret som annoncer i videoformat (dog ikke i bannere), samt tekstannoncer placeret som et layer i en player. De involverede aktører er Tv-selskaber, publishers og virksomheder med brugergenereret indhold (ikke sociale netværk).

 

Sociale netværk

Sociale netværk refererer til platformtjenester. Websteder med blogs og lignende indhold er IKKE inkluderet. Statistikken omfatter alle reklamer, desktop og mobile inkl. video.

 

Markedspladser

Markedspladsomsætning er det beløb, annoncører har betalt for at blive optaget i produkt- og virksomhedsdatabaser, såsom job-, bil-, bolig- og dating-sites, men også directories (telefonbøger), auktionssites og prissammenligningstjenester. Markedspladser er defineret som optagelse af produkt- og virksomhedsoplysninger i søgbare onlinekataloger (typisk websider, online- eller mobilapplikationer), der indgår som en tredjepart mellem køber og sælger. Den klassiske form for markedsplads er rubrikannoncetjenester. Prisen på de optagne produkter kan evt. forhandles, eller handlen kan afsluttes direkte på markedspladsen (Auktioner). Fremvisning af markedspladsoptag sker som oplistning af produkt- eller virksomhedsoplysninger fremfundet ved katalogsøgning eller browsing gennem katalogområder. Markedspladser omfatter også prissammenligningstjenester. Optagelse på markedspladser vil typisk være tekstbaseret, men kan også i form være grafisk, audiovisuel og/eller interaktiv.

 

Søgeordsannoncering

Ved søgeordsannoncer forstås grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i forbindelse med internetmedieprodukter (typisk websider), på baggrund af et søgeord, som en annoncør abonnerer på, og som brugeren har indtastet i et søgefelt. Flere søgemaskiner tilbyder derudover at vise annoncer på andre hjemmesider. Denne type omsætning er ikke medtaget i kategorien Søgeordsannoncering men i kategorien Bannere og partnerskaber.

 

Anden internet omsætning

Denne kategori omfatter Permission marketing og anden indtjening, der ikke er mulig at placere. Permission marketing er f.eks. mails eller anden digital kommunikation, hvor reklamer er det primære indhold, og hvor modtageren har givet sin accept til at modtage netop denne type reklamer. Ved Permission marketing forstås grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i mails eller anden direkte (push) kommunikation med brugeren, der indgår som tredjepart mellem køber og sælger, og hvor annonceproduktet vises som det primære indhold i kommunikationen. Bemærk, at denne definition indebærer, at normale nyhedsbreve, der ud over nyheder også indeholder reklamer, ikke hører under Permission marketing, men derimod hører til i kategorien Display. Permission marketing omfatter også Daily Deals-tjenester.

 

 

Metode & anden info

Resultaterne er baseret på kvartalsvise indberetninger fra Danske Mediers medlemmer og en række øvrige medier, samt en vurdering af det øvrige onlinemarked. Der er anvendt faktureret omsætning for de annoncetyper, der er indberettet i de forskellige kategorier. Bemærk, at opgørelsen kun omfatter annonceoptagelsen, og ikke udgifter som annoncører måtte have til mediebureauer eller andre i forbindelse med annonceindrykningen. Statistikken for outdoor er indsamlet hovedsageligt af Deloitte, nogle estimater udviklet i samråd med Danske Media og IRM baseret på input fra eksperter i mediebureauer og andre personer med indsigt i onlineannonceringsmarkedet. Den samlede internetstatistik inklusive opdaterede estimater offentliggøres årligt.