menu

Direct mail og husstandsomdelte tryksager

Statistik for hustandsomdelte tryksager (oadresserad direktreklam) offentligøres halvårsvis.

 

Hustandsomdelte tryksager er definineret som detailhandelen reklameaviser, kataloger, brochurer og tilsvarende distribueret til potentielle købere direkte og/eller gennem detailhandelen eller andre distributionskanaler.

 

Direct Mails (adresserad direktreklam) er definiert som adresserede breve som indeholder et markedsføringsbudskab og/eller et salgs- och servicetilbud. Medtagerne kan være såvel privat- som erhvervspersoner. Statistik finns till och med 2015.

 

Statistikken for distribution af hustandsomdelte tryksager er indsamlet af IRM.