menu

Biograf

Statistik for Biograf offentligøres halvårsvis.

 

Biografreklame er der reklamefilm som vises før hovedfilmen i biografsale med reklambærande biograflærreder. Multibiografer er medtaget som antal forevisningsrum. Rapporterede data for biograf omfatter reklameomsætning på lærredet og off-screen, men ikke indtægter fra onlineannoncering eller indtægter til produktion som f.eks. digitalisering.

 

 

Statistikken for biograf er indsamlet af IRM.