menu

Årlige Publikationer

Statistik for Årlige publikationer offentligøres halvårsvis.

 

Årlige publikationer er årbøger, handelskalendere, kataloger, branschevejvisere, telefonbøger og lokale vejvisere. Nogle har indtægter både ved annoncesalg og bogsalg men langt størsteparten af oplagene distribueres gratis - for eksempel husstandsomdelte. 

 

Statistikken for årlige publikationer er indsamlet af IRM.