menu

Andre Tryksager

Statistik for andre tryksager offentligøres årsvis.

 

Andre tryksager er definieret som materiale til anvendelse på udsalgssteder till støtte for distribution og salg af mærker, promotionmateriale som brugervejledningger, garantikort og reklme for tilknyttede produkter distribueret med varen (eksklusiv selve emballegen).