menu

Definitioner og metode

IRM rapporterer reklameomsætning i alt for det danske markedet og opdelet i en række medier og reklameformater. Statistikken er baseret på data om reklameomsætning netto, som IRM indsamler fra virksomheder, der tilbyder reklame.

 
Reklameomsætning netto er ekskl. moms, provision og produktion. Nettoinvesteringer er egnet til at analysere udviklingen af ​​det samlede reklamemarked og individuel reklame.

 

Grundlaget for IRM:s statistikker er udarbejdet gennem surveymetoden. Medievirksomheder og andre relevante aktører på reklamemarkedet yder information vedrørende fakturering inklusive reklamebeskatning, men eksklusive moms, produktion og provision i en given periode. Barter er ikke inkluderet, da det er et udvekslings- og ikke-faktureret salg. For at give et komplet og så præcist billede som muligt af det danske reklamemarked, estimerer IRM reklameomsætning der ikke indsender data. Disse estimater er baseret på mange parametre, såsom virksomhedens omsætning, lignende aktørers reklameomsætning og forskellige former for måling af mål.

 

Danmark er et relativt lille reklamemarked med åbent erhvervsklima, der muliggør undersøgelser af nettoinvesteringer i reklame. Internationalt beregnes nettoinvesteringer ofte på grundlag af bruttoinvesteringer og estimater omkring provisions- og rabatniveauer (rate card).

 

 

 

 

Læs mere om målemetode og definitioner i listen til venstre.