menu

Om Statistiken

Her kan du læse om IRMs målemetode og definitioner.