menu

Medlemmer

Sidan 1992 er IRM en økonomisk forening med 14 medlemmer som repræsenterer alle områder inden for reklame- og mediesektoren.