menu

Bestyrelse

IRM:s bestyrelse består af 9 repræsentanter fra medlemmerne.