menu

Advisory Board

IRM Advisory Board Danmark:

IRM vil etablere et dansk Advisory Board med 8-10 medlemmer  fra brancheorganisationer og relevante enkeltpersoner fra medievirksomheder

 

IRMs Advisory Board Norge: