menu

Prognose for hele året 2019 +1,7%, samme i 2020

Nu har IRM publiceret den årlige prognose for det danske reklamemarked. Reklameinvesteringerne forventes at vokse med 1,7%, hvilket er på linje med udviklingen i 2018. Samlet beregnes det, at reklamemarkedet forventes at omsætte for over 14 milliarder kr i år.

 

Samlet for internetreklame forventes en fortsat stærk udvikling, men tilvæksten er noget aftagende i forhold til tidligere år. Den digitale tilvækst drives primært af søgeordsannoncering, sociale netværk samt online video. Banners og partnerskaber har haft en negativ udvikling i nogle år, og denne udvikling forventes at tiltage i 2019.

 

Forventningerne for 2020 er en tilvækst på samme niveau som i 2019. Danmark ser ud til at få en forholdsvis pæn og stabil økonomisk udvikling i prognoseperioden, selv om der er lidt mørke skyer omkring eksport og mangel på arbejdskraft. På reklamemarkedet vurderes det fortsat, at de digitale kanaler er vækstmotor, men der forventes en yderligere afmatning i væksten sammenlignet med 2019.

 

IRM baserer sine reklameprognoser på økonomiske rapporter, trendanalyser af danske og internationale mediedata samt kvalitative interviews med ca. 30 betydende danske medieaktører i samarbejde med Ole E. Andersen, ekstern lektor på CBS. 

 

Rapporten indeholder historiske data for hver mediegruppe fra og med 2018 samt prognose for 2019-2020. 15 sider inkl. summary in English. PRIS: 4 900 D.KR. Til webshop