menu

Prognose for hele året 2018 +2,8%, lidt højere i 2019

Nu har IRM publiceret den årlige prognose for det danske reklamemarked. Prognose for hele året 2018 forbliver på 2,8%, lidt højere i 2019.

 

Væksten på 2,4% i 2017 var på linje med IRM:s prognose, og udsigterne totalt for 2018 følger også den forventede trend. Hele markedet estimeres til at udgøre næsten 14 milliarder kroner i år. Tilvæksten findes primært hos de digitale medier med en tocifret fremgang for search (søgeord), sociale medier og online video.Traditionelle medier som outdoor og radio vurderes til en pæn vækst i 2018.

 

Forventningerne til det samlede reklamemarked i 2019 er, at tilvæksten øges en anelse i forhold til 2018. Væksten i digitale kanaler bliver som tidligere år ekstra hjulpet af tekniske innovationer og forventes dermed at være motor for markedet også i 2019. Det er et mellemår med hensyn til større begivenheder som f. ex sport, men udsigterne for samfundsøkonomien er gode og stabile, og dertil kommer et folketingsvalg, som sandsynligvis vil betyde et positivt tilskud til visse mediegrupper.

 

 

IRM baserer sine reklameprognoser på økonomiske rapporter, trendanalyser af danske og internationale mediedata samt kvalitative interviews med ca. 30 betydende danske medieaktører i samarbejde med Ole E. Andersen, ekstern lektor på CBS. 

 

Rapporten indeholder historiske data for hver mediegruppe fra og med 2017 samt prognose for 2018-2019. 15 sider inkl. summary in English. PRIS: 4 900 D.KR. Til webshop