menu

Det Danske Reklamemarked 2017 – Digital, outdoor og radio vinder på et voksende marked

IRM, Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier Research offentliggør i dag rapporten Det Danske Reklamemarked (reklameforbrugsundersøgelsen), der er den årlige opgørelse af annonceomsætningen. Undersøgelsen viser, at den samlede annonceomsætning for 2017 i Danmark er steget med 2,1 pct. i forhold til 2016.

 

Fremgangen skal findes på radio, på outdoor og på internet, mens de trykte medier over en bred kam står for tilbagegangen.

 

I reelle kroner er det endnu engang internet, der ubetinget står for den største fremgang og omsatte for mere end 7 mia. kr. i 2017, ud af i alt 13,6 mia. kr.  Digital annonceomsætning udgør nu 54% af det samlede reklamemarked.

 

Sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande er væksten i Danmark beskeden. I Norge steg omsætningen fra 2016 til 2017 med 2,9 pct., mens Sverige buldrede derudaf med en vækst på 8,1 pct. Ligesom i Danmark sker den svenske vækst på radio, på outdoor og på de digitale platforme.

 

 

Rapporten kan købes ved at kontakte Danske Medier eller via abonement hos IRM, Laes mere her.