menu

Søgeordsmarkedsføring største reklameform i 2014

IRM:s nye prognose i samarbejde med ekstern lektor Ole E. Andersen viser, at investeringerne på det danske reklamemarked forventes at gå tilbage både i 2013 og 2014. Markedet viser dog svage tegn på forbedring, og tilbagegangen ventes at blive mindre i 2014 end i 2013.

 

IRM prognostiserer at reklamemarkedet falder med 1,9 procent i 2013 og 0,6 procent i 2014. Det samlede annoncesalg bliver på ca. 14,6 milliarder kroner i 2013.  Første halvår 2013 viste  en lidt mindre afmatning end forrige halvår (2012),  og i takt med at samfunds- og husholdningsøkonomien genoprettes,  ventes også reklameinvesteringerne at få svagt fornyet styrke 

 

De strukturelle forandringer på reklamemarkedet forventes at fortsætte og vil medføre, at en endnu større andel af reklameomsætningen bliver investeret i forskellige former for reklamer på Internettet. Som et vigtigt element i den løbende strukturomlægning forventes søgeordsmarkedsføring at blive den største reklamekanal i 2014, dvs. større end eksempelvis TV, lokale ugeaviser og direkte reklame.

 

 

Rapporten indeholder historiske data for hver mediegruppe fra og med 2009 samt prognose for 2013-2014. 29 sider inkl. summary in English. PRIS: 5900 D.KR. Købes via IRM her eller maila info@irm-media.se eller ring +46 8 663 04 90

Hent