menu

Ljusning i slutet av 2013

Den nya prognosen från IRM visar att reklammarknaden i Sverige fortsätter att tappa under första halvåret 2013 men att en ljusning, om än liten, väntas mot slutet av året. Den osäkra världsekonomin gör att kräftgången för reklammarknaden fortsätter.

 

Totalt förväntas svenska reklammarknaden minska med 1 procent under helåret 2013 jämfört med året innan. Detta innebär att det köpta annonsutrymmet förväntas omsätta 31,5 miljarder kronor under 2013.

 

Internetreklam förväntas fortsatt vara vinnare även under 2013 med mobilannonsering, webb-TV och sökordsannonsering som draglok. De tryckta medierna fortsätter uppleva vikande tal och förflyttning av annonsering från tryckta medier till Internet fortsätter under året.