menu

2013 blir et null-år i reklamemarkedet

IRMs nye prognose for 2013 viser at forventningene i reklamemarkedet er reduserte og 2013 blir til et nullvekstår.

 

I år beregnes veksten i det norske reklamemarkedet til minus 0,1 prosent, og markedet forventes å omsette for 19,4 milliarder kroner. Dette betyr en nedgang i forhold til den forrige prognosen, framfor alt på grunn av den svake utviklingen for dagspressen.

 

Vekstvinnerne i 2013 blir internett, TV, radio og innstikk i dagspresse. Også utendørsreklame forventes en svak vekst i 2013.