menu

Svag tillväxt för svenska reklammarknaden

Den nya prognosen från IRM visar att reklammarknaden i Sverige fortsätter att öka under 2012 och 2013, om än med små tal. Den osäkra världsekonomin gör att IRM är mer försiktiga i prognosen än tidigare. Totalt förväntas reklammarknaden öka marginellt under 2012 och med 0,9 procent under 2013.

 

Både Internetreklamen och TV-reklamen förväntas vara vinnare under både 2012 och 2013 medan de tryckta medierna upplever vikande tal. Reklammarknaden har under de senaste åren sett en förflyttning från tryckta medier till Internet, något som nu accelererar. Resultatet är att den samlade Internetreklamen förväntas omsätta mer än den samlade dagspressreklamen under helåret 2013.

 

Under 2013 förväntas reklammarknaden återigen omsätta lika mycket pengar som under all time high året 2008.

 

 

 

Köp rapporten i IRMs svenska web shop.