menu

Dempede forventning på de norske markedet i 2012-2013

IRMs nye prognose for reklamemarkedet i Norge i 2012 og 2013 justeres noe ned. Det er nedgangen for dagspressen som er hovedårsaken, noe som begrunnes i den aksellererende strukturforandringen som skjer på markedet.

 

Omsetningen på de norske reklamemarkedet i år beregnes til 19,5 milliarder kroner, og det betyr at det blir en oppgang på 1,4 prosent i forhold til 2011. I 2013 forventes det en vekst på 1,7 prosent. Det er først og fremst Internetreklamen som kommer til å fortsette sin sterke vekst, mens de trykte mediene får det vanskeligere.

 

Til tross for det kommer dagspressen fortsatt til å være den største mediekategorien med 27 prosent av all reklameinvestering i 2013.