menu

Dansk reklame voksede stærkest i de nordiske lande 2011

I løbet af året 2011 voksede det danske reklamemarked med 4,5 procent i forhold til 2010. Dette er den største stigning blandt de nordiske lande.

 

Alle reklamemarkederne i de nordiske lande har haft en positiv tendens i 2011, og dermed mindsker man tabet, som den finansielle krise forårsagede, og den efterfølgende recession. Men bedste præstation stod det danske reklamemarked for, tæt fulgt af det finske reklamemarked. Det norske og svenske reklamemarked havde en marginalt lavere udvikling.

 

 

Bemærk: IRM, har sammen med Dansk Oplagskontrol i Danmark og TNS Gallup i Finland produceret statistikker over mediernemarkedsudviklingen i 2011.