IRM har släppt rapporten om Hushållens Medieutgifter 2020

De totala medieutgifterna för ett genomsnittligt hushåll i Sverige uppgår till drygt 20 000 kr år 2020. Hushållens medieutgifter har ökat med nära 3 jämfört med år 2019.

4000 respondenter har svarat på frågor om hushållets utgifter för medier. Svaren redovisas i denna rapport uppdelat på access, nyhetsmedier, intressemedier, rörlig bild, ljud och musik, litteratur och spel.

 

Rapporten är 66 sidor och finns till försäljning här. Pris 14 900 kr.

;