IRM årsrapport 2021: Nytt all-time-high när digital annonsinvestering gasar ut ur pandemin

Under 2021 uppgick total reklaminvestering i Sverige till 81 miljarder kr vilket innebär en ökning med 13,5% relativt 2020. Detta innebär att hela den stora reklamkakans tapp från föregående år återhämtades under 2021 och att den totala reklaminvesteringen för första gången passerar 81 miljarder kr. Återhämtningen drivs av en stark uppgång för medieinvesteringarna som utvecklats rekordstarkt under året. Investeringarna i marknadsaktiviteter har haft en varierande utveckling under 2021 och har endast hämtat hem en mindre del av tappet från fjolåret.

Samlat ökade produktionskostnaderna med 13,3% till 13,8 miljarder kronor. Denna uppgång är i linje med utvecklingen för den totala reklaminvesteringen.

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2021” ger en översikt över reklamåret 2021. Här finner du; den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderat medieinvestering, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

Årsrapporten kostar 6 900 kronor exkl. moms och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 2005-2021. 47 sidor inklusive Summary in English. Årsrapporten ingår i IRM:s Large och Max abonnemang och kan också köpas på hemsidan här.

;