Avmattning för de regionala reklammarknaderna 2019

Under 2019 minskade investeringen i regionala reklammarknader med 3,5% och uppgick till 12,6 miljarder kronor. Samtliga  mediekategorier får en svagare utveckling under 2019 relativt 2018, en tydlig signal om avmattningen på den regionala reklammarknaden.

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2019” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2019 i 5 regioner; Norra, Västra, Östra och Södra Sverige samt Mälardalen. 

  "Regionala Reklammarknader 2019" omfattar 11 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

 

Rapporten ingår i IRM:s maxabonnemang, du kan också köpa den direkt här på hemsidan för 6 900 kronor exkl moms.

 

;