meny

Influencer Marketing 2018-2020

  

Nu kan du beställa IRM:s senaste rapport: Influencer Marketing!

 

För tio år sedan var en influencer någon som drev en enskild blogg, medan det idag i allt högre utsträckning handlar om videos och stora samarbeten via nätverk. Var står egentligen marknaden idag, hur stor är den och vad kan vi förvänta av utvecklingen framöver? I IRM:s senaste rapport ger vi dig svaren.

 

Innehåll i urval:

  • Omsättning och tillväxt för influencer marketing i Sverige under 2016-2018.
  • Prognos för omsättning och tillväxt under 2019-2020.
  • Hur förhåller sig influencer marketing till övriga reklaminvesteringar i Sverige?
  •  Hur ser utvecklingen ut för de två underkategorierna influencer sponsorship och influnencer advertising specifikt?

Pris: 6 900 kr

Rapporten levereras som PDF.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver ytterligare information.

 

 


 

IRM ett oberoende, självfinansierat institut utan vinstintresse med uppdrag att kontinuerligt kartlägga reklam- och mediemarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Mätningarna bygger i grunden på surveymetoden, vilket innebär att aktörerna tillfrågas direkt om deras intäkter.

 

 

För att beställa rapporten, vänligen fyll i nedanstående formulär.

 

Rapporten är på svenska och 21 sidor. Den levereras till dig som PDF inom en arbetsdag från beställning.

Pris: 6 900 kr

 

Beställ rapporten