meny

TV & text-TV

TV redovisas per månad och avser linjär, broadcast-TV.

 

Kategorin TV avser annonsering i linjär, broadcast-TV inklusive programsponsring men exklusive annonsörsfinansierad produktion (AFP). Notera att mätningen avgränsas till kanaler och reklam som riktar sig till svenska konsumenter, det vill säga inte alla kanaler som finns att tillgå via till exempel satellitutbud. Text-TV särredovisades tidigare men ingår från och med 2016 i TV. Annonsering i webb-TV redovisas under internet och ingår därmed INTE i TV.

 

Statistikunderlaget för TV samlas in av IRM och utgörs av ca 25 kanaler. Kategorin redovisas på månadsbasis.