meny

TV

TV redovisas per månad och avser linjär, broadcast-TV.

 

Kategorin TV avser annonsering i linjär, broadcast-TV inklusive programsponsring men exklusive annonsörsfinansierad produktion (AFP). Notera att mätningen avgränsas till kanaler och reklam som riktar sig till svenska konsumenter, det vill säga inte alla kanaler som finns att tillgå via till exempel satellitutbud. Text-TV särredovisades tidigare men ingår från och med 2016 i TV. Annonsering i online video (eller webb-TV) redovisas under internet och ingår därmed INTE i TV. I IRM:s databas och kvartalsrapport kan du dock löpande följa samlat utveckling inom rörlig bild vilket innefattar TV, online video & bio.

 

Statistikunderlaget för TV samlas in av IRM och utgörs av ca 25 kanaler. Kategorin redovisas på månadsbasis.