meny

Tryckta kataloger

Tryckta kataloger redovisas per kvartal och avser främst telefonkataloger.

 

Tryckta kataloger, eller vägledande medier, avser främst tryckta telefonkataloger. Observera att annonsintäkter för motsvarande digitala produkter redovisas under internet (onlinekataloger/eftertext) respektive mobilmarknadsföring.

 

Statistikunderlaget samlas in av IRM och utgörs av samtliga aktörer på marknaden. Statistiken redovisas per kvartal.