meny

Tidskrifter

Tidskrifter redovisas per månad och innefattar annonsintäkter i tryckt populär- och fackpress.

 

Populärpress definieras som tidskrifter, oavsett intresseområde, som riktar sig till privatkonsumenter medan fackpress avser titlar som riktar sig till yrkesverksamma inom en viss bransch. Populärpress och fackpress innebär en kostnad för konsumenten, antingen via abonnemang eller lösnummerförsäljning, vilket skiljer sig från gratistidskrifter och kundtidningar som distribueras gratis till målgruppen. Vidare nedbrytning av tidskrifter per ämnesområde/bransch finns i IRM:s kvartalsrapporter. 

 

Intäkter för distribution av renodlade reklambilagor särredovisas i kategorin annonsbilagor och ingår därför inte i tidskrifter om det inte uttryckligen anges. Likaså ingår inte intäkter för digital annonsering då dessa innefattas i internet respektive mobilmarknadsföring om inget annat anges. I IRM:s kvartalsrapporter kan du läsa om tidskriftsaktörernas totala försäljning inklusive intäkter för annonsering i digitala kanaler. 

 

Statistikunderlaget för tidskrifter samlas in av IRM och Sveriges Tidskrifter. Omsättning är beräknad på underlag från över 500 titlar, jämförbar tillväxt beräknas utifrån underlag från ca 200 titlar. Statistik för tidskrifter redovisas på månadsbasis.