meny

Produktmedia

Produktmedia redovisas årsvis och avser investering i produkter som ges bort för att skapa och bibehålla medvetenhet kring företaget och varumärket.

 

Produktmedia omnämndes tidigare som presentreklam. Exempel är kontorsmaterial och textilier med företagets logotyp. Arbetskläder ingår inte. Produktmedia klassas av IRM som övrig marknadsaktivitet.

 

Omsättning inom produktmedia är ursprungligen beräknad av Svensk Branschförening för Profil och Reklamartiklar (SBPR) med hjälp av underlag från Dun & Bradstreet. IRM samlar in uppgifter om fakturerad försäljning från ca 50 leverantörer av present- och profilreklamsartiklar, årligen redovisad utveckling baseras på jämförbar tillväxt i detta underlag. Produktmedia som marknadsdisciplin möjliggör inte åtskillnad mellan produktion och utrymmeskostnad varför båda momenten ingår i redovisad omsättning.