meny

Produktion

IRM uppskattar årligen investering i reklamproduktion totalt samt uppdelat på byråprodutkion, webb- & mobilproduktion, direktreklam & bilagor, content marketing samt designproduktion.

 

Produktionskostnader avser både kreativa kostnader (byråarvode) och tekniska kostnader (t ex fotografering). Sponsring, event, presentreklam, mässor och butikspromotion är marknadsdiscipliner som inte möjliggör åtskillnad mellan produktion och utrymmeskostnad varför både distribution/utrymme och produktion ingår i dessa kategorier.

 

  • Byråproduktion: Beräknas till 17 procent av de sammantagna annonsköpen i lilla reklamkakan (dagspress, tidskrifter, TV inkl. text-TV, radio, bio & utomhusreklam).

 

  • Webb- & mobilproduktion: I webbproduktion ingår byråintäkter för skapande av kampanjsajter och annonsmaterial för Internet och mobilt. Intäkter för produktion av hemsidor för stadigt bruk ingår INTE här men väl i desginproduktion, se mer information nedan. Statistiken för webb- och mobilproduktion bygger på tidigare insamlat material från webbyråer och relationen till köp av reklamutrymme i digitala kanaler. 

 

  • Produktion direktreklam & bilagor: Produktionskostnader, d.v.s. adressköp, målgruppsanalys, kreativt utförande och tryck av direktreklam (DR) beräknas utifrån en undersökning som IRM genomförde under 2002-2003.  Produktion av ADR skattas till 160% av distributionsintäkterna, medan motsvarande skattningsfaktor för ODR är 149%. Liksom övrig produktion redovisas denna kategori en gång per år. Produktionskostnader för reklambilagor skattas enligt samma princip som oadresserad direktreklam. 

 

  • Content Marketing: IRM har länge uppmätt omsättning inom produktion av tryckt content marketing, främst kundtidningar, och från och med 2013 redovisas även investering i content marketing för digitala kanaler. Intäkter för annonsförsäljning i kundtidningar och digitala motsvarigheter ingår inte här utan i gratistidskrifter respektive internet och mobilmarknadsföring. Statistiken bygger på av IRM insamlat material från content marketing-byråer och andra relevanta aktörer. 

 

  • Designproduktion: Design mäts i två delar, dels de intäkter specialiserade designbyråer och reklambyråer har för designtjänster, dels de investeringar ett företag eller en organisation har för att förmedla denna nya design genom exempelvis tryck av förpackningar, byte av skyltar, butiksinredning och kontor, brevpapper, visitkort samt digitala kanaler såsom hemsidor. Intäkter för designtjänster baseras på en enkät till reklambyråer och specialiserade designbyråer medan produktionsinvesteringarna baseras på en skattning i förhållande till dessa intäkter.