meny

Internet inkl. mobil

Internet inkl. mobil redovisas per kvartal, kategorin delas upp på display, webb-TV, onlinekataloger/eftertext och sök samt vissa vidare uppdelningar på mobil och desktop. 

 

Display 

Display Desktop: Innefattar traditionella nätkampanjer samt innehållssamarbeten på desktopenheter där webbplatsen, säljaren, får betalt för att publicera köparens innehåll. Displayannonsering innefattar ett stort antal format; framförallt olika typer av banners men även annonser i form av text. All reklam i anslutning till redaktionell video särredovisas i webb-TV.  Native advertising, dvs displayannonsering skapad för att likna redaktionellt innehåll redovisas ingår löpande i display, IRM har dock särredovisat mediehusens intäkter för produktion och distribution av native advertising i årsrapporten.

E-postmarknadsföring inberäknas oftast i display desktop i IRM:s statistik och avser intäkter som härrör från annonser distribuerade via e-post. Notera att renodlade nyhetsbrev eller utskick till kundklubbar INTE inberäknas då IRM klassar dessa som en intern försäljningskanal till skillnad från extern marknadsföring. Har ett företag dock försäljning till externa aktörer av annonser i sitt nyhetsbrev eller kundklubbsutskick inkluderas dessa intäkter. 

Display Mobil: Innefattar traditionella nätkampanjer samt innehållssamarbeten på mobila hemsidor och i appar där webbplatsen, säljaren, får betalt för att publicera köparens innehåll. Notera dock att all reklam i anslutning till redaktionell video särredovisas i webb-TV. Till skillnad från display desktop så inkluderar mobil display INTE annonsering på sociala plattformar, detta ingår i övrig mobilannonsering.

 

Webb-TV

Reklam, både video och statisk, som visas eller är såld i anslutning till redaktionell video, inklusive användargenererat innehåll på desktopenheter samt mobila plattformar. Till exempel ingår intäkter för en statisk banner i ett webb-TV-fönster. Så kallad annonsörsfinansierad produktion (AFP) ingår INTE. De aktörer som inberäknas är TV-husen, dagspress, aktörer med användargenererat innehåll samt försäljningsbolag.

 

Övrigt

Onlinekataloger/eftertext: Här redovisas intäkter som kommer från digital katalog- och eftertextannonsering på desktopenheter, exempelvis platsannonser och köp-och-sälj. I kategorin ingår både aktörer med ursprung inom print samt renodlade internetaktörer.

Sökordsmarknadsföring: Innefattar intäkter från sponsrade söklänkar (SEM) och sökordsoptimering (SEO) på desktopenheter. Med sponsrade söklänkar avses betalt annonsutrymme som upplåts av sökmotorer. SEO avser intäkter för tjänster som syftar till att öka antalet relevanta träffar för en sajt och ser till att den hamnar högt i resultatlistan.

Övrig mobilannonsering inkluderar mobil sökordsmarknadsföring, investeringar i onlinekataloger/eftertext mobilt samt mobilannonsering i sociala nätverk.

 

Metod & övrig info

Omsättning och tillväxt inom internetannonsering bygger på utveckling i insamlat underlag. Kategorin omfattar fakturerade intäkter hos säljnätverk, säljbolag och webbplatser som upplåter annonsutrymme. Statistikunderlaget för internet samlas huvudsakligen in av IRM och utgörs av över 100 aktörer med olika typer av sajter och digitala tjänster. Internetintäkter hos aktörer med ursprung inom dagspress samlas in i samarbete med Tidningsutgivarna (TU). Statistiken för internetkanalerna presenteras per kvartal. I IRM:s kvartalsrapporter kan du också läsa om annonsintäktsutvecklingen för nyhetsmedier och tidskrifter i digitala kanaler.