meny

Gratisdistribuerade tidningar

Gratisdistribuerade tidningar redovisas per kvartal och innefattar gratistidningar, annonsblad och gratistidskrifter.

 

Gratisdistribuerade tidningar innebär inte någon prenumerationsavgift för konsumenten. Distribution sker antingen hem i brevlådan eller via utplacerade ställ. Kategorin delas upp på tre underkategorier - gratistidningar, annonsblad och gratistidskrifter - se definitioner nedan. 

 

  • En gratistidning ska, enligt IRM:s definition, utkomma med minst 20 utgåvor årligen samt innehålla minst 25 procents redaktionellt material. Tidningen skall även spegla samhället i spridningsområdet. 
  • Annonsblad innehåller mindre än 25 procents redaktionellt material och/eller uppfyller ej kraven för en gratistidning vad gäller periodicitet, d.v.s. utkommer mindre än 20 gånger årligen. 
  • Med gratistidskrifter avses publikationer som behandlar ett specifikt ämne eller bransch och innehåller minst 25 procent redaktionellt material. I kategorin räknas även extern annonsering i kund och företagstidningar in, produktion av dessa tidningar ingår INTE utan mäts under content marketing.

 

Ovanstående kategorier avser annonsintäkter från printutgåvor. I IRM:s kvartalsrapporter kan du också löpande följa investering i digitala nyhetsmedier vilket avser samlade annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala nyhetsaktörer.  

 

Statistikunderlaget för gratisdistribuerade tidningar samlas in av IRM och utgörs av över 100 titlar. Historiskt har uppgifterna även kompletterats med uppgifter från Skatteverket om reklamskatt för tidningar, annonsblad och tidskrifter. Statistiken redovisas per kvartal.