meny

Dagspress & Gratistidningar

Nyhetsmediernas samlade intäkter, print och digitalt, redovisas per kvartal. Tryckt morgonpress ingår även i månadsindex.

 

Kategorierna dagspress och gratistidningar avser annonsintäkter från tryckta utgåvor, aktörernas intäkter för digital annonsering ingår i respektive internetkategori. I IRM:s databas och kvartalsrapporter kan du dock även löpande följa investering i digitala nyhetsmedier vilket avser samlade annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala nyhetsaktörer.

 

Gratistidningar ska spegla samhället i spridningsområdet och innebär inte någon prenumerationsavgift för konsumenten. Distribution sker antingen hem i brevlådan eller via utplacerade ställ. Här innefattas även annonsblad.

 

Information kring intäkter för distribution av reklambilagor hos dagspressen redovisas per kvartal. Annonsförsäljning i redaktionella bilagor ingår INTE i bilagor utan i kategorierna dagspress respektive tidskrifter. Produktion av reklambilagor som efterliknar redaktionell miljö innefattas INTE heller utan ingår under produktion.

 

Statistikunderlaget för dagspress samlas in av IRM och Tidningsutgivarna (TU) och utgörs av annonsintäkter hos ca 100 titlar. Nyhetsmedier totalt redovisas per kvartal, morgonpress redovisas per månad och kvällspress och gratistidningar per kvartal. På årsbasis redovisar IRM även information om annonsvolym i spaltmeter hos dagspressen. Statistikunderlaget för gratistidningar samlas in av IRM och utgörs av över 100 titlar. Historiskt har uppgifterna även kompletterats med uppgifter från Skatteverket om reklamskatt för gratistidningar och annonsblad.