meny

Dagspress

Dagspress redovisas per kvartal och innefattar annonsintäkter i tryckt morgonpress (storstad & landsort) och kvällspress. Morgonpress redovisas per månad och kvällspress per kvartal.

 

Intäkter för distribution av renodlade reklambilagor särredovisas i kategorin annonsbilagor och ingår därför INTE i dagspress om det inte uttryckligen anges. Dagspressaktörernas intäkter för digital annonsering ingår INTE heller i dagspress utan i respektive internetkategori. I IRM:s kvartalsrapporter kan du dock löpande följa investering i digitala nyhetsmedier vilket avser samlade annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala nyhetsaktörer. Du kan också hitta information om morgonpressens försäljning av digital annonsering hos Tidningsutgivarna (TU).

 

Statistikunderlaget för dagspress samlas in av IRM och TU och utgörs av annonsintäkter hos ca 100 titlar. Dagspress totalt redovisas per kvartal, morgonpress redovisas per månad och kvällspress per kvartal. På årsbasis redovisar IRM även information om annonsvolym i spaltmeter.