meny

Dagspress

Dagspress redovisas per månad och innefattar annonsintäkter i tryckt morgonpress (storstad & landsort) och kvällspress. Underkategorierna redovisas per kvartal.

 

Intäkter för distribution av renodlade reklambilagor särredovisas i kategorin annonsbilagor och ingår därför INTE i dagspress om det inte uttryckligen anges. Dagspressaktörernas intäkter för digital annonsering ingår INTE heller i dagspress utan i kategorierna internet respektive mobilmarknadsföring. Du hittar information om morgonpressens försäljning av digital annonsering hos Tidningsutgivarna (TU).

 

Statistikunderlaget för dagspress samlas in av IRM och TU och utgörs av annonsintäkter hos ca 100 titlar. Dagspress totalt redovisas per månad, underkategorierna redovisas per kvartal. På årsbasis redovisar IRM även information om annonsvolym i spaltmeter.