meny

Bio

Bioreklam redovisas per månad.

 

IRM:s statistik för bio inkluderar aktörernas reklamförsäljning on-screen och off-screen, dock EJ intäkter för digital annonsering då dessa ingår i internet respektive mobilmarknadsföring. Ett exempel på off-screen-försäljning som ingår är eventmarknadsföring. Intäkter för reklamproduktion såsom konvertering ingår EJ. I IRM:s databas och kvartalsrapport kan du löpande följa samlat utveckling inom rörlig bild vilket innefattar TV, online video & bio.

 

Statistikunderlaget för bio samlas in av IRM och utgörs av samtliga aktörer på marknaden. Redovisas per månad.