meny

Reklaminvestering 2015

Miljoner kronor, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent
  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Dagspress inkl. reklambilagor 5 035 -11,6
Gratisdistribuerade tidningar 2 169 -7,6
Tidskrifter inkl. reklambilagor 1 358 -10,6
Tryckta kataloger 133 -29,6
Direktreklam 3 473 -3,0
TV inkl. text-TV 5 493 -4,8
Radio 757 7,3
Bio 142 4,9
Internet inkl. mobilmarknadsföring 12 972 20,2
Utomhusreklam 1 248 8,5
Butiksmedia 129 13,7
Summa medieinvesteringar 32 910 2,9
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion exkl. butiksmedia 4 216 5,9
Eventmarknadsföring 4 058 3,9
Mässor 3 133 -8,0
Presentreklam 5 477 3,9
Sponsring 6 932 4,8
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 23 817 2,8
     
Produktionskostnader
Byråproduktion 2 788 -6,4
Produktion webb- & mobilmarknadsföring 1 329 7,6
Designtjänster 719 -4,8
Produktion direktreklam 5 383 -3,0
Produktion reklambilagor 632 -2,4
Produktion content marketing 744 9,1
Summa produktionskostnader 11 596 -2,1
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
68 322 1,9

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2015