meny

Årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen till vänster visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. Läs mer hur statistiken sammanställs under fliken mätmetod & definitioner. 

 

Intresserad av mer detaljerad information kring reklammarknaden? IRM publicerar löpande statistik och prognoser för reklammarknaden under året. Mer information hittar du under våra tjänster och beställ rapport.