meny

KVARTAL

12.900 NOK

/år

  • 4 kvartalsrapporter

Spørsmål om IRM:s abonnement?

 Kontakt oss

 

Samtlige priser gjelder for en juridisk person. 

INTERNETT

fr. 32.900 NOK*

/år

  • Tilgang til IRM:s internett database med reklamestatistikk samt internasjonal statistikk
  • 4 kvartalsrapporter
  • 1 årsrapport
  • 4 prognose
  • 2 nordiska rapporter
  • 1 internasjonale reklammarkeder

 *Årsavgiften for IRMs internettabonnement baseres på foretakets/organisasjonens inntekter fra reklamesalg / formidlet annonsering:

 < 250 miljoner kr = årsavgift 32 900 NOK

 250 - 500 miljoner kr = årsavgift 41 100 NOK

 > 500 miljoner kr = årsavgift 51 500 NOK

 

Med reklamesalg menes annonsering på internett, i dagspresse, tidsskrift, direkte reklame, TV, radio, kino, utendørsreklame, trykte kataloger, eventmarkedsføring og sponsing.

 

Alla priser avser en enskild juridisk person. För koncernabonnemang vänligen kontakta IRM.